2 ਸਟੈਮ ਆਰਚਿਡ - ਪੀ ਐਲ 100-ਓਆਰ 1

2 ਸਟੈਮ ਆਰਚਿਡ - ਪੀ ਐਲ 100-ਓਆਰ 1

$100.00Price

2 ਇਕ ਘੜੇ ਵਿਚ ਸਟੈਮ ਆਰਕਿਡ. ਬਰਤਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.