ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ

ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ

$65.00Price

ਦਰਜਨ ਗੁਲਾਬ, ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ. ਤਰਜੀਹੀ ਰੰਗ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂ ਫੁੱਲਦਾਨ ਵਿੱਚ.